Ortodoks Hristiyanlığın İnanç Özeti

protestan ve ortodoks

Ortodoks Hristiyanlığı ve Roma Katolik Kilisesi 1054 yılında tamamen ayrıldı.  Büyük Şizmin sırasında, Ortodoks Kilisesi papalık otoritesini reddetti. Kutsal Ruh’un çıkış noktası hakkındaki inançlar, ikisini ayrıma götüren en önemli sorundu.  Ortodoks geleneği, bazı ibadet uygulamalarının farklılık göstermesine rağmen, Roma Katolikleri ve Protestanlar ile benzer temel inançları paylaşmaktadır. İsa ve İlk Günah Diğer Hristiyan mezhepler gibi, … Devamını oku…Ortodoks Hristiyanlığın İnanç Özeti

Rus Ortodoks Kilisesi

rus-ortodoks-kilisesi

Rus Ortodoks Kilisesi Rus Ortodoks Kilisesi, 1000 yıldan fazla bir süredir Rusya’da hakim dini güç olmuştur. Hiyerarşisi diğer Ortodoks kiliselerine benzer yapıda olup – bir patrik, başpiskoposlar, piskoposlar ve rahipler tarafından yönetilmektedir. Sovyetler Birliği’nin uyguladığı ateizme rağmen, günümüzde Rusların yüzde 60’ı Rus Ortodoksluğu resmi inançları olarak kabul etmektedir. Rus Ortodoks Kilisesi hiyerarşik bir yapıya sahiptir. … Devamını oku…Rus Ortodoks Kilisesi