Tanrı’nın Yaşayan Kilisesi İnanışı

Tanrı’nın Yaşayan Kilisesi İnanışı

Tanrı’nın Yaşayan Kilisesi Nedir? Kimlerdir?

Tanrı’nın Yaşayan Kilisesi (LCG), 1998 yılında Evanjelist Roderick C. Meredith tarafından kurulmuştur. Kuzey Carolina’da bulunmaktadır. Meredith, LCG’yi örgütlemeden önce, 1934’te Herbert Armstrong tarafından kurulan WorldWide of God Kilisesi’nde (WCG) yüksek rütbeli olması gerektiği iddiasında bulundu ve kısa bir süre sonra Kiliseden kovulduğu açıklandı. LCG, WCG’den ayrılan 200’den fazla alt kiliseden biridir. LCG’nin inançları kilisenin üyelerinin “tüm gerçek bilgilerin temeli” olduğuna inandığı Armstrong’un İncil’i yorumlamasından gelir. Kilisenin şuanda dünya çapında 6.000’den fazla üyesi bulunmaktadır.

Tanrı’nın Yaşayan Kilisesi Neye İnanır?

İnanç Temelleri

LCG, Kutsal Kitabın merkezi mesajını İsa’nın sözleri, Tanrı’nın Krallığının gelişinin “İyi Haberi” ve İsa’nın fedakarlığı ile günahların affedilmesi olarak görür. Kilise, bu fedakarlığı kullanabilmek için insanların inançlı olmaları ve ibadet etmeleri gerektiğini öğretir. Günahlarından tövbe etmeleri, batırılarak vaftiz edilmeleri Kutsal Ruh’u almaları gerekir. Vaftiz, Yeni Ahit’te (Efesliler 4:11) ana hatlarıyla belirtilen kilise yapısının bir parçası olan Mesih’in görevli temsilcileri tarafından yapılmalıdır. Vaftiz ve onaylamadan sonra, üyelerin bir gün bedensel dirilişle gerçekleşeceğine inandıkları kurtuluş gününe kadar “Tanrı’nın lütfu ve bilgisinde” manevi büyümeye devam etmesi gerektiğine inanırlar.

Tanrı’nın Doğası

LCG inanışlarına göre, Tanrının doğası sadece iki kişilikten oluşur: Tanrı Baba, ve İsa Mesih. Oğul, tüm insanlığın kurtarıcısı ve kilisenin baş öğretmenidir. Diğer birçok Hristiyan mezhep Kutsal Ruh’un Tanrının üçüncü bir kişiliği olduğuna inanırken, LCG doktrini Kutsal Ruh’un Tanrı’nın özü ve gücü olduğunu, gerçek bir varlık olmadığını belirtir.

Kilisenin Üç Katlı Misyonu

LCG, kendisini üç katlı bir görevde görür. Birincisi, üyeler tüm milletlere “İyi Haber” i vermek zorundadırlar. İkincisi, kiliseler inşa etmek ve cemaatler oluşturmak yoluyla, LCG üyelerinin hem manevi hem de dünyasal kaynağa referans olarak “sürüyü beslemesi” gerekir. Kilisenin üçüncü görevi, İsa Mesih’in hüküm süreceği Mesih’in ve Binyıl’ın gelişini tüm dünyanın duyması için vaaz vermektir.

Şabat ve Özel Günler

Protestan tarikatlarının çoğunun aksine, LCG, Eski Ahit’te belirtilen yıllık kutsal günleri, bu özel günlerin “sonsuza dek” kutlandığına dair İncil talimatını vurgular (Leviticus 23:14). Üyeler, cuma günleri başlayarak, gün batımından itibaren Kutsal Kitapta ki Şabat’ı kutlarlar. Kutlanan yıllık festivaller arasında Fısıh, Mayasız Ekmek, Pentekost (Hamsin Yortusu ) bulunmaktadır.

Yorum yapın