Yahudilikte Hayaletler Ve Doğaüstü Varlıklar

Yahudilikte Hayaletler Ve Doğaüstü Varlıklar

Talmud’a göre mezarlıklarda ki bazı hayaletler konuşabilir.

İncil’in aksine, Talmud gibi Yahudi metinleri hayaletlerle ve doğaüstü varlıklarla doludur. Yahudilikteki hayaletler, Geoffrey Dennis’in “Yahudi Efsanesi, Sihir ve Tasavvuf Ansiklopedisi” ne göre yaşadığımız dünyaya geçmeden önce, dünyada bulunan yaşayanların ölülerin ruhlarını rahatsız etmesiyle geçmektedir. Yahudilerin hayaletlere olan inancı, 16. ve 17. yüzyıllarda çok yaygındı ve o zamandan beri modern Yahudilik inanışında kaldı.

Yahudi Hayaletleri

Bazı Yahudilere göre; Pek çok Yahudi hayaleti rüyalarda görünmekle sınırlı olsa da, bazı ruhlar mezarlıklarda görünüyor ve yaşayanlarla iletişim kuruyor. Bazı hayaletlerin dünyayı özgürce dolaştığı söylenirken, diğerlerinin de insanları  sahiplenmeye çalıştıkları söylenir. Talmud’a göre, evde yatmadan önce yere külleri saçarak ve sabahları “bir horozun ayak izleri gibi bir şey” arayarak evde bir hayalet keşfedilebilirdi.

Dybbuks

Yahudi folkloru, yaşamda işlenen günahlar için dünyada kalmakla  lanetlenmiş bir ruh olan dybbuk inanışına sahiptir.  Dybbuks, insanlara sahip olabilen ve yalnızca bir haham  tarafından kovulabilen bir tür ruhtur. Encyclopedia Britannica Online’a göre, 16. yüzyıl Doğu Avrupa’da delilik veya zihinsel hastalıktan muzdarip insanların sıklıkla bir dybbuk tarafından ele geçirildiği düşünülüyordu.

İyi hayaletler

Tüm Yahudi ruhları kötü niyetli değildir ve bazılarının yararlı olduğu düşünülebilir. İbbur  yaşayan bir bedensel hayalet olduğu için dybbuk’a benzer. Ancak ibbur pozitif bir güçtür. GLBT Yahudi Kültürü ve Maneviyatı Genel Müdürü Jay Michaelson, My Jewish Learning web sitesinde, “İbbur bir dybbuk tarafından sahiplenmekten farklı değildir – ancak pratik olarak, iyi huylu ve güzellik getiren bir ruh” olarak bahsetmektedir.

Diğer Doğaüstü Varlıklar

Eski Yahudi edebiyatı, yanlış enerjiden doğan hayaletlere ek olarak birçok doğaüstü varlıkları da tarif eder. İbranice  “shedim” golem gibi çok çeşitli şeytanlara, hayaletlere ve cinlere atıfta bulununur. Golemler efendilerinin veya onları hayata geçirenlerin emirlerini yerine getirir ve modern Frankenstein masallarındaki canavarlara ilham kaynağı olarak kabul edilir.

Yorum yapın