Yahudilikte İsa

Yahudilikte İsa

Yahudilikte İsa Mesih Kimdir ?

İsa, Yahudi dininde aktif bir rol oynamaz. İsa’nın şahsiyetinin Yahudi olduğu bilinmesine rağmen, Yahudi dini düşüncesi veya yasasına dahil edilmemiştir.

Yahudilikte Yahudilerin Yahudi devletini birleştiren büyük bir askeri lider ve yargıç olacak moshiğin (Hristiyanlıkta ki Mesih kavramı) dünyasal bir kral olacağına inanılmaktadır. Hristiyanlar, Mesih’in, İsa şeklinde, hüküm sürmek için Dünya’ya tekrar döneceğine inanır.

Talmud’da İsa’dan “Yeshu” olarak bahsedilir. Talmud’da Yeshu, bir sapık ve Yahudileri yanıltmaya götüren bir kişi olarak sunuluyor. Ancak, bu ismi geçen Yeshu’nun İsa mı veya bir başkası mı olduğu kesin olarak belirlenmemiştir. Gene de Yeshu’nun İsa olduğu yaygın görüştür. İsa’nın ölümünden sonra, kardeşi James, İsa’nın Mesih olduğuna inanan küçük bir Yahudi grubuna önderlik etti. Havari Pavlus bu ilk günlerde Hristiyanlığı Yahudi olmayanlara yaymaya başladı. Bundan önce İsa’nın takipçileri Yahudilik içinde ayrı bir din yerine küçük bir mezhep oluşturdular. Bunun gibi bir diğer örnek; Sabetay Sevi’dir. 15. yüzyılda, Sabetay Sevi olarak bilinen haham, Mesih olduğunu iddia etti ve aynı zamanda büyük bir yandaş kazandı. Birçok Yahudi inancı nedeniyle İsa, Yahudiler tarafından Mesih olmak için meşru bir aday olarak görülmemektedir. Yahudi inanışında ki, Tanrı’nın bölünmez olduğu ve kişileştirilememesi Hristiyan inanışla terstir. Fakat modern Yahudilik, İsa’ya veya onun görüşlerine karşı aleyhinde vaaz vermez.

Yorum yapın