Yedi Günahın Şeytanları – Cinleri (Demon)

Yedi Günahın Şeytanları – Cinleri (Demon)

Bir Alman piskoposu olan Peter Binsfeld, 1589’da yedi günahın şeytanlarını belirtmiştir.
Yedi ölümcül günah, erken Hristiyan dönemlerine dayanan günahların kökenidir. Yedi ölümcül günah öfke, açgözlülük, tembellik, gurur, şehvet, kıskançlık ve oburluktur. 1589’da Alman piskopos Peter Binsfeld, her günahı, günahla ilgili bir iblisle birleştirmiştir.

Lucifer

“Lucifer” genellikle cehennemin büyük meleği diye düşünülmektedir. Bununla birlikte, Kutsal Kitaptaki terimin göründüğü iki yerde (Yeşaya 14: 3–20 ve 2 Peter 1:19), “Lucifer” kelimesi Sabah Yıldızı anlamına gelir bu Venüs’ün şafakta görünümüdür.
Lucifer, gurur, kibir günahıyla ilişkilidir.

Mammon

Mammon, İncil’de zenginlik ve açgözlülük anlamına gelir. Matta 6:24, Mammon’u sahte bir tanrı olarak kişileştirir:

“Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden nefret eder ve ötekini sever, yahut da birini tutar, ötekini hor görür. Siz Tanrıya ve mammona kulluk edemezsiniz”

Asmodeus

Asmodeus, diğer kitapların yanı sıra Kabala ve Tobit Kitabında görünen şeytanların kralıdır. Şehvetten sorumludur ve kişinin cinsel arzularını çarpıtır. Bu günahlara yenik düşenler cehennemin ikinci kademesinde sonsuz azaba uğrarlar.

Leviathan

Leviathan inanışa göre bir deniz canavarıdır. İbranice İncil’de altı kez cehennemin bekçisi olarak bahsedilir. Yakın Doğu mitolojisinde bulunan yılan cinlerine benzer. Leviathan, yedi ölümcül günahtaki kıskançlığın şeytanıdır.

Beelzebub

“Beelzebub” adı tam anlamıyla “Böceklerin Efendisi” anlamına gelir. Filistin’de Ekron’da ibadet edinilen bir Semitik tanrıydı. Beelzebub, oburluğun günahlarından sorumludur.
İncil’de Krallar 1: 2’de bahsedilmektedir:

” VE Ahabın ölümünden sonra Moab İsraile karşı ayaklandı. 2 Ve Ahazya Samiriyede yukarı odasındaki kafesli pencereden düştü, ve hastalandı; ve ulaklara: Gidin, Ekron ilâhı Baal-zebubdan sorun, bu hastalığımdan iyi olacak mıyım? diyerek onları gönderdi. 2 Ve Ahazya Samiriyede yukarı odasındaki kafesli pencereden düştü, ve hastalandı; ve ulaklara: Gidin, Ekron ilâhı Baal-zebubdan sorun, bu hastalığımdan iyi olacak mıyım? diyerek onları gönderdi. 3 Ve RABBİN meleği Tişbeli İlyaya dedi: Kalk, Samiriye kralının ulaklarını karşılamak için çık, ve onlara de: İsrailde Tanrı olmadığı için mi siz Ekron ilâhı Baal-zebubdan sormağa gidiyorsunuz? .”

Şeytan – Satan

Şeytan yedi ölümcül günahtaki öfke günahından sorumludur. Cennetten sürgün edilen Şeytan, Tanrı’nın düşmanıdır ve insanlığı O’nu reddetmeye teşvik eder. Vahiy 12: 9, Şeytan’dan bahseder:

” Ve İblis ve Şeytan denilen büyük ejder, bütün dünyayı saptıran eski yılan, yeryüzüne atıldı, ve onun melekleri kendisiyle beraber atıldılar.”

Belphegor

Belphegor, insanlara zenginlik getirmek kötülük yapmalarına yardımcı olur. Bazı 16. yüzyıl iblisologlarına göre, gücü nisan ayında daha fazladır. Binsfeld, Belphegor’un baştan çıkarmasının tembellikten kaynaklandığına dair bir inançtan dolayı tembellik günahının şeytanı olarak Belphegor’u seçti. Aynı zamanda kibri de sembolize eder.

Yorum yapın