Yehova Şahitlerine Göre Kutsal Kitap

Yehova Şahitlerine Göre Kutsal Kitap

Yehova Şahitlerine Göre Kutsal Kitap

Yehova Şahitleri Kutsal Kitabın pek çok çevirisini kullanırlar. Fakat öncelikleri kendi çevirileri olduğu için Yeni Dünya Çevirisi adlı Kutsal Kitaptır. Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisinde Tanrı’nın özel ismi olan Yehova kullanılmaktadır. Yehova Şahitlerine göre doğru olan ve anlaşılır olan çeviri budur.

Yehova Şahitleri Kutsal Kitabın en doğru çevirisinin Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi olduğunu savunmaktadır. Onlara göre çoğu çeviriler kasıtlı veya bilgisizlikten yanlış çevrilmiştir.

Kendi görüşleri açısından Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi ayrıca en kolay ve anlaşılır olan Kutsal Kitap çevirisidir. Ayrıca kendi çevirileri olan Kutsal Kitabı ücretsiz dağıtmaktadırlar. Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisinin 130 dilde tercümesi bulunmaktadır. Bu çeviride dil sadeleşmiş ve anlaşılır kılınmıştır.

Yehova Şahitleri’ne göre Tanrı’nın özel ismi olan Yehova çoğu Kutsal Kitap tercümesinden çıkarılmış ve orijinline bağlı kalınmamıştır.

Yehova Şahitlerinin inanışına göre, Kutsal Kitap değiştirilmemiştir fakat tercümeleri değiştirilmiştir. Eski el yazmalarının kopyalanma sırasında sadece ufak tefek hatalar olmuş fakat bu hatalar metni tamamen değiştirmemiştir.

Ancak en önemli inanışları, kasten Kutsal Kitabın değiştirildiği hakkında iki noktadır, bu değişimler çok uzun zaman önce olmuştur. Bu görüşleri için iki örnek ise şunlardır:

Kutsal Kitabın eski olan bazı çevirilerinde

Yuhanna 5:7 “Gökte Baba, Söz ve Kutsal Ruh vardır: ve bu üçü birdir.”

Sözleri bulunmaktadır. Yehova Şahitleri’ne göre bu sözler eski ve güvenilir el yazmalarında bulunmamaktadırlar. Bu sözler sonradan eklenerek kasıtlı değişime gidilmiştir. Bu nedenle kendi çevirilerinde Kutsal Kitaptan bu kısmı çıkarmışlardır. Tanrı’nın özel ismi olan Yehova eski el yazmalarında binlerce kez geçmektedir. Fakat çoğu Kutsal Kitap çevirisi Yehova ismi yerine Rab, Tanrı gibi unvanlar kullanmıştır.

Yehova Şahitleri’ne göre bazen Kusal Kitaba kendi öğretilerini sokanlar olmuştur. Bunlardan bir örnek şudur:

Samiriye Pentatökü’nü   hazırlayan kişiler Çıkış 20:17 ayetinden daha sonra şu sözleri ekledi:

“Gerizim Dağı’nda. Orada bir sunak inşa edeceksin.”

Bu şekilde kendi öğretilerini, kendi yaptıkları tapınak için Kutsal Yazılarda dayanak oluşturmak istemişlerdir.

 

.

 

Yorum yapın