Ortodoks Kilisesi ve Kutsal Üçleme (Üçlü Birlik)

Ortodoks Kilisesi ve Kutsal Üçleme (Üçlü Birlik)

Yunan Ortodokslara göre Kutsal Üçleme Nedir ve Nasıldır?

Yunan Ortodoksluk , yalnızca bir Tanrı olduğunu söyler. Ancak bu Tanrı, üç ayrı kişiden oluşur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Üçlü Birliğin her kişisi ebedi, güçlü ve birbiriyle eşittir. Ek olarak, Yunan Ortodoksluğu, Üçlü Birliğin üç kişisinin  bir birleri ile bir ve eşit olduğunu da öğretir. Yunan Ortodoksluğun da ki Kutsal Üçleme (Trinity), yalnızca akıl ile anlaşılamayan bir gizemdir.

Ortodoks Kilisesi İnanç sembolü

Yunan Ortodoksluk, Trinity’deki inançlarını Nicene Creed aracılığıyla dile getirir. Hristiyanlar MS 325’teki Nicaea’daki konseylerde ve MS 381 Konstantinopolis’te bir araya geldiler. Yunan Ortodoksları genellikle inancı “İnanç Sembolü” olarak nitelendiriyor ve fikirlerini Hristiyan inancının temeli olarak kabul ediyorlar.

Nicene Creed, Kutsal Üçleme / Trinity’nin doktrinini açıkça ifade eder. Aynı zamanda, bakire doğum, ıstırap, ölüm, diriliş ve Mesih’in yükselişini teyit eder. İkinci geliş, son hüküm, vaftiz ve cennet gibi diğer doktrinler de Nicene Creed’de doğrulanmaktadır.

Ortodoks Kilisesi ve Baba

Üçlü Birliğin Yunan Ortodoksluğun da ki ilk kişisi Baba’dır. Baba, var olan her şeyi yaratmıştır. Tanrı, insanı yarattı ve onları ilahi doğasına katılmaları için tasarlandı. Yunan Ortodoks Hristiyanları için kurtuluş, nihayetinde bu ilahi doğa ile bir araya gelmek anlamına gelir.

Ortodoks Kilisesi ve Oğul – İsa Mesih

İsa Mesih, Yunan Ortodoks Kutsal Üçleme’sinin ikinci kişisidir; Tanrı ve Kutsal Ruh’a eşittir. İsa Mesih yaratılmadı, evrenin yaratılmasından önce Baba ve Kutsal Ruh ile uyum içinde vardı. Enkarnasyon yoluyla bir insan oldu ve Meryem Ana ile doğdu. Günahsız bir yaşam sürdü, mucizeler gerçekleştirdi, çarmıha gerildi ve öldü. Üçüncü gün, ölümden dirildi. İsa’nın iki doğası vardır: O aynı zamanda hem Tanrı hem de tamamen insandır. Yunan Ortodoks genellikle İsa’yı “Tanrı-Adam” olarak adlandırır. Üçlü Birliğin doktrini gibi, enkarnasyonun doktrini de bir gizemdir ve sadece rasyonel anlayışın ötesindedir.

Ortodoks Kilisesi  ve Kutsal ruh

Üçlü Birliğin üçüncü kişisi, Kutsal Ruh’tur. Baba ve Oğul ile eşittir. Kutsal Ruh, Kutsal Yazılardan esinlenerek ilham verir, inananları güçlendirir ve rahatlatır. İnananların kutsal hayatları yaşamalarına yardımcı olur ve onlara Tanrı’ya hizmet etmek için kullandıkları hediyeler sağlar. Yunan Ortodokslar Kutsal Ruh’un ebedi olduğuna ve Baba’dan geldiğine inanır. Bu, Kutsal Ruh’un hem Baba hem de Oğul’dan çıktığı Katolik ve Protestan görüşünden farklıdır.

Yorum yapın